dōTERRA Europe Convention – Slovenčina
Elevate

 

Po konzultácii s hlavným úradníkom pre zdravotníctvo Russell Osguthorpeom a ďalšími vládnymi a lekárskymi zdrojmi a na základe najnovších odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) v súvislosti s rizikami Koronavírus COVID-19, doTERRA urobila ťažké rozhodnutie a rozhodla sa odložiť Európsku konferenciu 2020 v Ríme.

Ako bezpochyby vidíte v správach, veľké zhromaždenia môžu predstavovať zdravotné riziko, najmä pre zraniteľné skupiny obyvateľstva. Ako spoločnosť zaoberajúca sa zdravím a wellnessom je našou prvoradou povinnosťou podporovať bezpečnosť a zdravie našej rozsiahlej doTERRA rodiny, ako aj širšej komunity tým, že pomáhame predchádzať šíreniu vírusu COVID-19. Odloženie Európskej konferencie 2020 v Ríme slúži ako preventívne opatrenie, ktoré je založené na neustále sa rozvíjajúcom usmernení medzinárodných orgánov, ktoré sa snažia čo najlepšie zvládnuť túto krízovú situáciu.

Aj keď sme touto zmenou plánov sklamaní, sme presvedčení, že je nevyhnutné zamedziť rozšíreniu vírusu. Vírus COVID-19 sa šíri veľmi rýchlo a počet obetí neustále rastie. Talianska vláda prijala mimoriadne opatrenia na zastavenie šírenia vírusu. Konferencia v Ríme je veľkým podujatím, ktoré priťahuje ľudí z celej krajiny a z celého sveta. Zatiaľ čo dúfame, že sa situácia do mája zlepší, z dôvodu opatrnosti a starostlivosti o doTERRA rodinu, tímy a komunity a úcty k talianskej vláde a ich úsiliu, považujeme zrušenie podujatia za správny krok.

Dr. Osguthorpe odporúča nasledujúce postupy založené na dôkazoch, ktoré pomôžu zvládnuť akékoľvek obavy a znížiť prenos respiračných vírusov vrátane COVID-19:

 

  • Ak ste chorý zostaňte doma, s výnimkou lekárskej starostlivosti.
  • Zakrývajte si papierovou vreckovkou ústa pri kašľaní a kýchaní, papierové vreckovky potom ihneď zahoďte do koša.
  • Pravidelne si umývajte ruky mydlom a vodou najmenej po dobu 20 sekúnd. Ak mydlo a voda nie nie sú k dispozícii, použite dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu najmenej 60% – dōTERRA On Guard ™ Čistiaca hmla obsahuje 64% alkoholu.
  • Očí, nosa i úst sa nedotýkajte neumytými rukami.
  • Dbajte na čistotu dotykových plôch a pravidelne ich čistite.

 

Odprúčame tiež dodržiavať cestovné odporúčania vydané Svetovou zdravotníckou organizáciou WHO a Centrom pre kontrolu a prevenciu chôrob CDC.

Niektoré letecké spoločnosti, hotely, zariadenia poskytujúce nocľah s raňajkami a ďalšie cestovné služby vydali pravidlá týkajúce sa zásad vrátenia peňazí a zrušenia rezervácií v súvislosti s vírusom COVID-19. Prečítajte si tieto pravidlá a zistite ako môžu ovplyvniť vašu osobnú situáciu.

Dr. Osguthorpe bude aj nadaľej v koordinácii s výkonným tímom pokračovať v monitorovaní situácie a oznamovať relevantné informácie akonáhle budú k dispozícii.

Na zodpovedanie ďaľších otázok si prosím pozorne prečítajte naše často kladené otázky uvedené nižšie.

 

 

Share Button