dōTERRA Europe Convention 2020 – Svenska
Elevate

 

Efter samråd med dōTERRAs Chief Medical Officer Dr. Russell Osguthorpe och andra statliga och medicinska källor samt i enlighet med de senaste rekommendationerna från Världshälsoorganisationen (WHO) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) om riskerna med coronaviruset COVID-19 har doTERRA fattat det svåra beslutet att skjuta upp 2020 European Convention i Rom.

Som ni säkert har hört på nyheterna kan stora sammankomster utgöra en hälsorisk, särskilt för personer i riskgrupper. Som ett hälso- och wellness-företag är vår främsta skyldighet att skydda doTERRA-familjens hälsa och resten av samhället genom att hjälpa till att förhindra spridningen av COVID-19. Att senarelägga 2020 European Convention i Rom är en förebyggande åtgärd som följer riktlinjerna från de internationella myndigheterna som försöker hantera krisen.

Även om vi är besvikna över denna förändring, anser vi att det är absolut nödvändigt att begränsa virusets spridning. COVID-19-utbrottet är en situation som snabbt utvecklas och förändras. Den italienska regeringen har vidtagit extraordinära åtgärder för att stoppa spridningen av viruset. Vårt Convention i Rom är en storskalig händelse som lockar människor från hela landet och runt om i världen. Vi hoppas att situationen ska vara bättre i maj, men av omsorg för doTERRA-familjen, våra team och communities samt av respekt för den italienska regeringen och deras ansträngningar, är det rätt att ställa in evenemanget.

Dr. Osguthorpe rekommenderar följande evidensbaserade förfaranden för att hjälpa till att hantera eventuella problem och minska spridningen av andningsvirus, inklusive COVID-19:

 

  • Stanna hemma när du är sjuk, utom när du besöker läkare.
  • Håll en pappersnäsduk för munnen och näsan när du hostar och nyser och kasta sedan pappersnäsduken.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Om tvål och vatten inte finns tillgängligt kan ett alkoholbaserat handrengöringsmedel med minst 60 % alkohol användas – doTERRA On Guard™ Purifying Mist innehåller 64 % alkohol.
  • Undvik att vidröra ögonen, näsan och munnen.
  • Rengör regelbundet ytor och föremål som används ofta.

 

Vi rekommenderar också att du följer reserekommendationerna som utfärdas av WHO och CDC.

Vissa flygbolag, hotell, Airbnb och andra relaterade resetjänster har särskilda återbetalnings- och avbokningsregler som gäller COVID-19. Läs dessa policyer för information om hur de påverkar din personliga situation.

Dr. Osguthorpe, i samarbete med ledningsteamet, kommer att fortsätta att övervaka situationen och vi kommer att kommunicera relevant information när den blir tillgänglig

Läs våra svar på vanliga frågor nedan om du har några frågor.

 

 

Share Button