Diamond Club Information – Slovak

Vitajte na stránke Diamantového klubu pre Európu. Nájdete tu novinky o Diamantovom klube a tiež pravidlá a podrobnosti ohľadom fungovania Diamantového klubu v Európe.

 

Pre všetky otázky týkajúce sa Diamantového klubu nás, prosím, kontaktujte na europediamondclub@doterra.com.

 

Všetky registrácie a registračné objednávky členov Diamantového klubu musia byť zadané cez PORTÁL DIAMANTOVÉHO KLUBU. Pre prístup k portálu kliknite tu.

 

Diamantový klub je program, ktorého úlohou je posilniť dōTERRA konzultantov – lídrov. Vďaka Diamantovému klubu majú konzultanti možnosť:

 •  naučiť sa líderským zručnostiam, ktoré posilnia ich organizácie a rozprúdia činnosť v nich.
 •  zapojiť sa do overených činností a použiť vhodné modely správania, ktoré vytvoria nové podnikateľské možnosti.
 •  vzbudiť hybnú silu, ktorá povedie k úspechu.

 

Diamantový klub je organizované a dôsledné úsilie. Nejedná sa len o program preplácania cestovných nákladov a program na zlepšenie postavenia wellness konzultanta.
Trip Tracking Report
Diamond Club Reimbursement Form
Prihlasovací formulár do Diamantového klubu

Podmienky Diamantového klubu
Keďže sa chceme uistiť, že všetci členovia Diamantového klubu budú úspešní, musia byť splnené nasledujúce podmienky, aby sa konzultanti kvalifikovali na účasť v Diamantovom klube:

  1.  Je potrebné, aby Vás nominovala Vaša upline (konzultant v línii nad Vami) a/alebo konzultant, ktorý sa v minulosti zúčastnil Diamantového klubu, ktorí sú ochotní byť Vašimi sponzormi v rámci Diamantového klubu a uhradiť Vašu účasť v Klube (je potrebné mať aspoň jedného sponzora, ale je možné mať až troch).
  2.  Kvalifikujte sa ako Premiér a viac v decembri/júli (účasť v Klube nie je umožnená Diamantom a viac)
  3.  V decembri/júli získajte aspoň tri vlastné registrácie so 100 PV registračnými objednávkami.
  4.  Je potrebné, aby ste mali vo svojej dolnej línii aspoň 10 ľudí s aktívnou LRP vo výške aspoň 100 PV. Týchto 10 konzultantov musí byť vo vlastnej dolnej línii uchádzača Diamantového klubu a nemôže ich na kvalifikáciu použiť iný uchádzač Diamantového klubu.
  5.  Je potrebné, aby ste boli ochotní cestovať a hostiť udalosti vo Vašej miestnej oblasti a v silnej oblasti aspoň 80 km od Vášho domova.
  6.  Zúčastnite sa orientácie a podporných telefonátov počas kvalifikačného mesiaca a počas trvania programu.
  7.  Hostite týždenné konferenčné telefonáty so všetkými sponzormi
  8.  Je potrebné, aby ste mali silnú skupinu konzultantov v miestnej oblasti, pričom aspoň 5 ľudí v tejto skupine má mať LRP s aspoň 100 PV a viacero z nich je ochotných hostiť udalosti.
  9.  Je potrebné, aby ste mali silnú skupinu konzultantov v oblastiach vzdialených aspoň 80 km od domova (tzn. v iných regiónoch, mestách či krajinách), pričom aspoň 5 ľudí v tejto skupine má mať LRP s aspoň 100 PV a viacero z nich je ochotných hostiť udalosti, keď navštevujete ich oblasť.
  10.  Udalosti Diamantového klubu sa nemusia viazať len na tieto špecifické lokality. Členovia Diamantového klubu môžu hostiť a organizovať stretnutia aj v iných vopred schválených oblastiach.
  11. Svoj Prihlasovací formulár do Diamantového klubu zašlite najneskôr do 2. januára na europediamondclub@doterra.com.

Harmonogram Diamantového klubu:

 • Kvalifikačný mesiac – december/júl: splňte podmienky počas kvalifikačného mesiaca – júl 2016
 • Prípravný mesiac – január/august: v tomto mesiaci si pripravte plán a kalendár s udalosťami pre Diamantový klub
 • Mesiace trvania Diamantového klubu: nasledujúce 3 mesiace navštevujte Vaše udalosti Diamantového klubu a naplňte ciele stanovené pre členov Diamantového klubu. Jar (február, marec, apríl), jeseň (september, október, november)

Sponzori Diamantového klubu:

Sponzori sú Vaša upline. Môžete mať až troch upline sponzorov. Lídri boli požiadaní, aby žiadosti uchádzačov posúdili s vážnosťou. Prosím, majte na pamäti, že vo Vás veria a podporujú Vás. AVŠAK môže sa stať, že pre nich nebude možné podporiť každého vo svojej skupine. Veríme, že ak by mohli, urobili by to. Ak Vaša priama upline povie „nie“, opýtajte sa ich:

 1. Vie ma podporiť upline o úroveň vyššie?
 2. Akú podporu mimo Diamantového klubu by ste mi vedeli poskytnúť?
 3. Čo môžem urobiť, aby som získal(-a) podporu nabudúce?

 

AKO POMÔCŤ MOJEJ DOWNLINE VYHRAŤ DIAMANTOVÝ KLUB! (Tipy na tréning)

 •      Zapájajte sa a podporujte členov svojho tímu
 •      Zúčastnite sa orientácie a tréningu s členmi svojho tímu pred začatím Diamantového
 •      Každý týždeň majte konferenčný telefonát s členmi Diamantového klubu
 •      Pomôžte im naplánovať si aktivity a stretnutia
 •      Naučte ich svoje najlepšie metódy
 •      Nabádajte ich, aby uverejnili svoje udalosti na sociálnych sieťach
 •      Zúčastnite sa niektorých ich udalostí, podporte ich a dajte im spätnú väzbu
 •      Naučte ich, ako sa neskôr kontaktovať s novoregistrovanými konzultantmi a ako ich zapísať na LRP
 •      Neustále podporujte a motivujte členov ich tímu
 •      Podporujte členov svojho tímu, aby organizovali stretnutia vo svojich miestnych oblastiach

Mesačné požiadavky Diamantového klubu

Členovia Diamantového klubu musia každý mesiac splniť nasledovné, aby si udržali svoje miesto v Diamantovom klube:

 •  počas každého z troch mesiacov trvania Diamantového klubu organizovať aspoň štyri (4) udalosti Diamantového klubu v oblastiach vzdialených aspoň 100 km od domova
 •  počas každého z troch mesiacov trvania Diamantového klubu organizovať aspoň dve (2) udalosti Diamantového klubu v miestnej oblasti.
 •  každý mesiac uverejniť aspoň štyri (4) udalosti Diamantového klubu online na doterraeveryday.eu. Je potrebné zvoliť kategóriu udalosti Europe Diamond Club Event.
 •  pravidlo 70:30 – aby ste sa kvalifikovali na ceny v rámci Diamantového klubu, aspoň 70% Vašich registrácií musí byť vo Vašej vlastnej organizácii (downline).*
 •  odovzdať vyplnenú Správu o cestách (Trip Tracking Report).*
 •  každý z troch mesiacov trvania Diamantového klubu zaregistrovať 18 nových konzultantov.*
 •  po udalosti Diamantového klubu mať inštruktážne stretnutia s každým hostiteľom.**
 •  vykonávať akúkoľvek dōTERRA podnikateľskú činnosť s maximálnou bezúhonnosťou a v súlade s firemnými pravidlami.

 

Každý účastník Diamantového klubu môže podať žiadosť o preplatenia cestovných nákladov v maximálnej výške 150 € za udalosť na až 6 udalostí mesačne***, teda celkovo vo výške 900 € mesačne (Udalosti musia byť vo vzdialenosti aspoň 80km od domova.)

 

*Február je jediný možný tolerančný mesiac, kedy musíte mať minimálne 10 registrácií.. Ak v ktoromkoľvek mesiaci budete mať vyšší počet registrácií než 18, môžete získať body navyše. Registrácie sa môžu rátať len ak sa registrovaní zúčastnili udalosti Diamantového klubu. Novoregistrovaní sa musia zaregistrovať s objednávkou s aspoň 100 PV – bude možné získať body navyše za väčšie registračné objednávky a nastavené LRP objednávky, ktoré sa spracujú v nasledujúcich mesiacoch.

**Inštruktážne stretnutia sú stretnutia po udalosti s tímom, ktorý sa zúčastnil udalosti Diamantového klubu – cieľom je pomáhať s tréningom a mentorovaním budúcich lídrov v ich vlastnej miestnej oblasti.

***Na preplatenie cestovných nákladov je možné podať maximálne 6 udalostí, ale účastníci Diamantového klubu môžu každý mesiac zorganizovať oveľa viac udalostí.

Jediné udalosti a registrácie (z týchto udalostí), ktoré sa zarátavajú k požadovaným 18 registráciám mesačne a k registračným motivačným súťažiam sú tie, na ktorom bude osobne prezentovať člen Diamantového klubu. Za jednu udalosť budú náklady na cestovanie preplatené len jednému členovi Diamantového klubu.

Udalosti mimo domova Miestne udalosti Minimá a maximá udalostí
Udalosť mimo domova je stretnutie vo vzdialenosti aspoň 80 km od Vášho domova, na ktorom budete osobne prezentovať. Členovia Diamantového klubu majú mať každý mesiac medzi februárom-aprílom / septembrom-novembrom aspoň štyri udalosti mimo domova. Miestna udalosť je stretnutie, ktoré sa koná v oblasti Vášho domova, na ktorom budete osobne prezentovať. Členovia Diamantového klubu majú mať každý mesiac medzi februárom-aprílom / septembrom-novembrom aspoň dve miestne udalosti. Minimálny počet miestnych udalostí na to, aby ste mohli ďalej pokračovať v Diamantovom klube, je tri za mesiac. Minimálny počet udalostí mimo domova na to, aby ste mohli ďalej pokračovať v Diamantovom klube, je tri za mesiac. Maximálny počet udalostí mimo domova, za ktoré budú preplácané cestovné náklady, je šesť za mesiac; môžete však mesačne zorganizovať toľko udalostí, koľko chcete.

Kvalifikačné registrácie  
Kvalifikačná registrácia je registrácia akéhokoľvek nového konzultanta s objednávkou s aspoň 100 PV, ktorá sa uskutoční ako výsledok stretnutia, kedy sa člen Diamantového klubu osobne podieľal na prezentácii.*  Novoregistrovaní musia byť fyzicky prítomní na udalosti (webináre, konferenčné hovory, hovory cez Skype či GoToMeetings sa NEKVALIFIKUJÚ). Registrácie musia byť zadané členom Diamantového klubu online (cez portál Diamantového klubu) do 3 pracovných dní od stretnutia, aby sa tieto registrácie zarátali k celkovému počtu registrácií. Miestne udalosti, na ktorých člen Diamantového klubu osobne prezentuje, sa tiež zarátajú k Vašim požadovaným registráciám. Je dôležité, aby sa člen Diamantového klubu fyzicky (tvárou v tvár) stretol s novoregistrovaným, a nie je v tomto možné urobiť výnimky.

  *Novoregistrovaní nemusia byť osobne „registrátormi“ či „sponzormi“ a ani v organizácii člena Diamantového klubu, aby sa ich registrácia rátala k požadovanému množstvu registrácií na mesiac (18 registrácií).

Zadávanie registrácií

Portál Diamantového klubu

Kvalifikačné registrácie musia byť zadávané cez portál Diamantového klubu (link sa nachádza na domovskej stránke v časti Diamond Club stránky doterraeveryday.eu), aby slúžili ako kvalifikácia v rámci Diamantového klubu, na jeho súťaže a aby sa registrácie rátali k mesačným požiadavkám (18 registrácií). Ak kvalifikačná registrácia nie je zadaná cez portál Diamantového klubu, novoregistrovaný konzultant nemá nárok na registračný akciový produkt. Člen Diamantového klubu zodpovedá za to, aby členovia jeho tímu a hostitelia udalostí porozumeli, že registrácie v rámci Diamantového klubu musia byť zadané cez portál členom Diamantového klubu A že registrácie sa kvalifikujú na akciový produkt iba AK sú zadané správne. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby zadal registrácie cez portál. Prosíme, aby ste členom svojho tímu neukazovali, ako zadávať registrácie cez portál, keďže by to mohlo viesť k nejasnostiam a podvádzaniu.

Registrácie z iných tímov

Očakávame, že členovia Diamantového klubu sa uistia, že každý človek, ktorý sa zúčastní ich stretnutia a chce sa pridať do spoločnosti dōTERRA, je zaregistrovaný pod osobou, ktorá ho priviedla na stretnutie. Osoba, ktorá ich pozvala sa na stretnutí nemusí zúčastniť a nemusí byť v tíme člena Diamantového klubu, ale člen Diamantového klubu je zodpovedný za to, aby boli noví konzultanti zaregistrovaní v správnom tíme a pod konzultantom, ktorý ich pozval na stretnurie. Ak sa zistí, že člen Diamantového klubu presvedčil niekoho na stretnutí Diamantového klubu, aby sa zaregistroval pod niekým iným, ako pod človekom, ktorý ho pozval, tento člen Diamantového klubu bude diskvalifikovaný z Diamantového klubu, ktorý nebude môcť dokončiť a nebude môcť využiť výhody s ním spojené. Pre úspech v programe je dôležité zachovať si bezúhonnosť. Nadviazanie kontaktu aj po udalosti je nevyhnutné pre úspech v Diamantovom klube, ak je však zainteresovaný niekto z iného tímu, môže to byť nejasne vymedzená oblasť. Ak sa niekto z iného tímu zúčastnil udalosti Diamantového klubu a nezaregistroval sa na nej, je potrebné dodatočne nadviazať kontakt, má to však urobiť osoba, ktorá ho pozvala na udalosť. Člen Diamantového klubu sa má dodatočne skontaktovať s človekom, ktorý potenciálneho konzultanta pozval na udalosť, aby sa uistil, že tento človek bude registrovaný cez portál Diamantového klubu (aby tento nový konzultant mohol získať akciový produkt). Nie je vhodné kontaktovať sa priamo s potenciálnym konzultantom ak je z iného tímu.

Akciové produkty k registráciám

Aby jednotlivci cítili väčšiu potrebu zaregistrovať sa priamo na udalosti Diamantového klubu, dōTERRA bude ponúkať špeciálne produktové akcie. Každý člen Diamantového klubu bude musieť zaregistrovať potencionálneho konzultanta cez špeciálny registračný portál na stránke Diamantového klubu. Použitie portálu umožňuje, aby konzultanti so 100 PV registračnou objednávkou získali akciový produkt a tiež, aby člen Diamantového klubu dostal body za registračné a LRP objednávky týchto nových konzultantov (októbrové registrácie sa kvalifikujú iba na DK body za jeden mesiac LRP objednávok, novembrové registrácie sa nekvalifikujú na DK body za LRP objednávky). Ak by bol portál Diamantového klubu použitý na spracovanie akejkoľvek objednávky, ktorá nespĺňa parametre registrácií Diamantového klubu, povedie to k ukončeniu Vášho členstva v Diamantovom klube a z Vašej kreditnej karty bude stiahnutá suma vo výške ceny akciového produktu. Preto odporúčame, aby ste sa o postup registrovania nedelili s ostatnými členmi Vášho tímu. Za zadávanie registrácií online budete zodpovedať len Vy. Tu je zoznam akciových produktov, ktoré dostanú noví konzultanti ku svojim registračným objednávkam za predpokladu, že ich objednávky splnia požiadavky udalosti Diamantového klubu a budú mať nasledujúce PV hodnoty:

 

MESIAC 100 PV registračná objednávka 400 PV registračná objednávka
február* Past Tense Past Tense a Balance
marec cédrové drevo cédrové drevo a On Guard
apríl mandarínka mandarínka a mäta klasnatá
máj* grapefruit Grapefruit a Deep Blue 5ml

 

*pre NÓRSKO budeme ponúkať nasledovné produkty miesto vyššie uvedených:

 • február: Console Touch (100 PV) alebo Console Touch + Balance (400 PV)
 • máj: grapefruit (100 PV) alebo grapefruit + muškát (400 PV)

 

Ak si konzultanti registrovaní v rámci Diamantového klubu zriadia LRP šablónu vo výške 100 PV a viac, ktorá sa vygeneruje nasledujúci mesiac, dostanú tiež 25 produktových bodov v momente spracovania ich prvej LRP objednávky so 100 PV. Taktiež dostanú 25 produktových bodov pri spracovaní ich druhej LRP objednávky so 100 PV.

Ak kvalifikačná registrácia nie je zadaná cez portál Diamantového klubu, nový konzultant sa nekvalifikuje na akciový produkt. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby boli registrácie zadané cez portál. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby pripravil hostiteľov udalostí a vysvetlil im, že noví konzultanti dostanú akciové produkty iba ak registrácie zadá cez portál osobne člen Diamantového klubu. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k prepadnutiu bodov v rámci Diamantového klubu.

Kompenzácia cestovných nákladov

dōTERRA si uvedomuje, že cestovné náklady môžu niektorých ľudí brzdiť v tom, aby dosiahli svoj plný potenciál budovať v oblastiach, ktoré sú ďaleko od domova. Úlohou programu preplácania nákladov sponzorovaným upline lídrom (lídrami) a spoločnosťou dōTERRA je odľahčiť toto bremeno. Preplácanie cestovných nákladov vo vzdialenosti viac ako 80 km je ponúkané nasledovne:

Šoférovanie/cestovanie hromadnou dopravou

Náklady za cestovanie v prípade šoférovania budú preplácané do maximálne 150 € za cestu, vyplácané vo výške 0.22 € za kilometer (50% prepláca upline sponzor a 50% dōTERRA). Na to, aby ste sa na to kvalifikovali, udalosť musí byť aspoň 80 km od Vášho bydliska. Cestovanie hromadnou dopravou sa bude preplácať na základe cestovného lístka.

Príklad 1: Ak budete šoférovať do mesta vzdialeného 60 km od Vášho bydliska, za túto cestu Vám nebude poskytnutá kompenzácia, ale registrácie z tejto udalosti sa Vám prirátajú k Vašim 18 požadovaným registráciám.

Príklad 2:  Akceptujeme kombinovanie ciest. Ak je Vaša prvá udalosť vo vzdialenosti 60 km od Vášho bydliska (pričom za túto udalosť nebude poskytnutá kompenzácia) a Vaša ďalšia udalosť je vzdialená od prvej ďalších 60 km, bude Vám poskytnutá kompenzácia cestovného vo vzdialenosti od Vášho bydliska po miesto konania druhej udalosti a naspäť akoby sa jednalo o jednu udalosť.

Príklad 3: Ak žijete v Košiciach a letíte do Londýna, aby ste tam mali udalosť a potom šoférujete do Sheffieldu (269 km jedným smerom) na ďalšiu udalosť, môžete požiadať o preplatenie dvoch udalostí. Jednou udalosťou, za ktorú by sme Vás kompenzovali, by bol let do Londýna a druhou by bola kompenzácia za šoférovanie na miesto konania druhej udalosti. Ak ste si po prílete do Londýna prenajali auto, môžete zarátať cenu prenájmu k nákladom na preplatenie pre udalosť v Sheffielde (maximálne do 150 €).

Príklad 4:  Ak šoférujete z Bratislavy do Dánska, môžete požiadať o preplatenie viacerých udalostí za predpokladu, že po ceste máte viacero udalostí. Skontaktujte sa s rodinou, kúpeľmi, wellness centrami, domovami dôchodcov a vytvorte si tak príležitosti na to, aby ste sa po ceste podelili o niečo o dōTERRe. Ak sa napríklad na svojej ceste z Bratislavy zatavíte v Mníchove, môžete si zrátať počet kilometrov z Bratislavy do Mníchova a naspäť k prvej udalosti, za ktorú Vám preplatíme náklady. Ďalšia udalosť by mohla byť vo Frankfurte a môžete si zarátať počet kilometrov z Mníchova do Frankfurtu a späť. Potom môžete mať zorganizovanú ďalšiu udalosť v Hamburgu a zarátať si kilometrovú vzdialenosť z Frankfurtu do Hamburgu a naspäť. Vaša posledná udalosť by sa mohla konať v Dánsku a mohli by ste si zarátať vzdialenosť z Hamburgu do Dánska a naspäť. Po návrate z tejto cesty môžete požiadať o preplatenie nákladov za 4 osobitné udalosti (maximálne 150 € za každú udalosť) a takto si dať preplatiť kilometrovú vzdialenosť (obojsmerne).

Lety

Lety sa budú preplácať do maximálnej výšky 150€ (50% od upline sponzorov, 50% od dōTERRA).
Príklad 1: Ak si kúpite letenku za 120 €, bude Vám preplatených 120€. Príklad 2:  Ak si kúpite letenku za 345 €, bude Vám preplatených 150€. Príklad 3:  Ak si kúpite letenku za 450 €, pričom let ide z Viedne do Berlína, kde máte triedu, a potom letíte na Vašu druhú triedu do Amsterdamu, pričom sa potom vrátite priamo do Viedne, budete mať nárok na preplatenie nákladov za dve (2) udalosti (do výšky 300 €). Celkovú cenu letenky (450 €) vydelíte dvoma (počet kvalifikovaných udalostí) a tak dôjdete ku konečnej cene 225 € za udalosť. Túto sumu si zaznamenajte ako náklad za každú z týchto dvoch udalostí. To Vás potom kvalifikuje na preplatenie nákladov vo výške 150 € za každú udalosť.

Požiadavky na preplatenie cestovného

Účastníci Diamantového klubu musia ku každej udalosti, za ktorú požadujú preplatenie nákladov, predložiť bločky. Preplatenie nákladov budú schvaľovať sponzori Diamantového klubu a tiež spoločnosť. Prosím, uchovajte si bločky až do dňa uvedeného nižšie a pošlite ich všetky v jednom emaili za každého konzultanta, ktorému majú byť preplatené náklady.

Kompenzácia cestovných nákladov bude vyplácaná mesačne prevodom (viď rozpis nižšie). Na to, aby Vám bola kompenzácia vyplatená je potrebné mať účet v európskej banke a splniť požiadavky ohľadom udalostí a registrácií a vyplniť Váš formulár preplácania nákladov (Reimbursement Form) najneskôr o polnoci prvého dňa v mesiaci (počnúc 1. októbrom).

 

MESIAC DÁTUM VYPLATENIA KOMPENZÁCIE CESTOVNÉHO
február/september 3. marcový/októbrový utorok
marec/október 3. aprílový/novembrový utorok
apríl/november 3. májový/decembrový utorok

 

 

Každý mesiac môže byť na preplatenie nákladov zaslaných maximálne 6 udalostí. Na to, aby ste sa kvalifikovali na preplatenie nákladov musíte cestovať aspoň 100 km (jedným smerom). Ak sa rozhodnete odísť z Diamantového klubu alebo ste sa nekvalifikovali na to, aby ste mohli pokračovať v programe (nesplnili ste požiadavky ohľadom minimálneho počtu registrácií alebo udalostí), budú Vám preplatené náklady za cestovanie za mesiace, v ktorých ste sa zúčastnili.
dōTERRA Vám však neposkytne kompenzáciu za cestovanie za nasledujúce mesiace a nebudete už môcť ponúkať akciové ponuky počas registrácií.

Body v rámci Diamantového klubu

Udelené body *Aby boli body Diamantového klubu prirátané, musia všetky registrácie prebehnúť do 3 pracovných dní odo dňa, kedy sa konala udalosť Diamantového klubu.

2

Registrácia so 100-249 PV

3

Registrácia s 250 – 499 PV

4

Registrácia s 500 – 500+ PV

2

Prvá mesačná LRP objednávka s aspoň 100 PV tých ľudí, ktorí boli registrovaní na udalosti Diamantového klubu (nevzťahuje sa na novembrové registrácie)

2

Druhá mesačná LRP objednávka s aspoň 100 PV tých ľudí, ktorí boli registrovaní na udalosti Diamantového klubu (nevzťahuje sa na októbrové a novembrové registrácie)

10

Dosiahnutie postavenia Striebro počas Diamantového klubu

15

Dosiahnutie postavenia Zlato počas Diamantového klubu

20

Dosiahnutie postavenia Platina počas Diamantového klubu

25

Dosiahnutie postavenia Diamant počas Diamantového klubu

30

Dosiahnutie postavenia Modrý diamant počas Diamantového klubu

35

Dosiahnutie postavenia Prezidentský diamant počas Diamantového klubu

 

Ceny pre Diamantový klub:
dōTERRA zabezpečila niekoľko úžasných cien. Tieto ceny je možné získať nazbieraním bodov, ktoré dostanete na základe počtu registrácií, PV registračných objednávok, prvej LRP objednávky a dosiahnutia nového postavenia počas Diamantového klubu. Celkový počet nazbieraných bodov bude každý týždeň uvádzaný na stránke Diamantového klubu.

Európski víťazi a ceny
Cena Hodnota Počet Celkovo Popis
Hlavná cena € 5,000.00 1 € 5,000.00 dovolenka alebo hotovosť
Prvá cena € 3,500.00 1 € 3,500.00 dovolenka alebo hotovosť
Druhá cena € 2,000.00 1 € 2,000.00 dovolenka alebo hotovosť
Tretia cena € 1,000.00 1 € 1,000.00 laptop alebo hotovosť
4. – 10. cena € 500.00 7 € 3,500.00 iPad alebo hotovosť

 

Program LRP konverzie

1. cena:

 •      500€ pre člena Diamantového klubu s najvyššou LRP konverziou na konci Diamantového klubu

2. cena:

 •      300€ pre člena Diamantového klubu s druhou najvyššou LRP konverziou na konci Diamantového klubu

3. cena:

 •      200€ pre člena Diamantového klubu s treťou najvyššou LRP konverziou na konci Diamantového klubu

Program Silný začiatok

Úroveň 1 (12 registrácií):

 •      12-17 registrácií do 15. dňa v mesiaci
 •      výhrou je produkt (alebo produkty) v hodnote okolo 25 €
  •      príkladmi cien sú napríklad OnGuard, krém Deep Blue alebo dva menšie výrobky v cene okolo 25 €

Úroveň 2 (18 registrácií):

 •      18 a viac registrácií do 15. dňa v mesiaci
 •      výhrou je produkt (alebo produkty) v hodnote okolo 60 €
  •      príkladom ceny je napríklad kadidlo
Share Button