ЧЗВ – Защитете данните от Вашата кредитна карта с dōTERRA

Защо се случват тези промени?

Европейският парламент и Европейският банков орган са установили нови закони относно извършването на онлайн трансакции. Този закон се нарича Директива за платежните услуги, версия 2 (PSD2) и влиза в сила от 31-ви декември 2020 г.

PSD2 е нормативна уредба за електронните платежни услуги. Целта ѝ е да направи плащанията в Европа по-защитени и всички търговци трябва да спазват новите изисквания след 31-ви декември 2020 г. По тази причина може да се натъкнете на дадени актуализации, когато извършвате плащане с doTERRA.

Тук има линк към официален уеб сайт на Европейския съюз, където са посочени често задаваните въпроси във връзка с тези промени: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/QANDA_19_5555

По какъв начин това ще се отрази на мен?

Когато извършвате трансакция, информацията на екрана за събиране на плащане от кредитна карта, може да изглежда малко по-различно: При някои трансакции може да срещнете допълнителна стъпка за защита, която се нарича „Задълбочено удостоверяване на идентичността на клиента (SCA)”. SCA се изисква от банката, която е издала Вашата карта, а не от doTERRA.

Какви начини за удостоверяване на идентичността да очаквам?

Задълбоченото удостоверяване на идентичността на клиента (SCA) може да бъде изискано по много различни начини и е по преценка на банката, която е издала картата. Има много начини, по които Вашата банка може да поиска удостоверяване. Банката-издател решава какви стъпки за защита ще използва и колко често ще се налага да удостоверявате данните си. Подобни примери могат да бъдат: изискване за въвеждане на PIN код, парола, разпознаване на пръстов отпечатък или проверка на текстово съобщение и други.

Как мога да улесня процеса при следващи плащания?

Можете да се свържете с банката-издател и да проверите какъв начин за задълбочено удостоверяване на идентичността на клиента (SCA) използва тя. Може да Ви предоставят възможност да регистрирате данните си и да включите тази функция, ако все още не сте. По този начин по-лесно ще се обработват трансакциите, тъй като задълбоченото удостоверяване на идентичността на клиента (SCA) вече ще бъде настроено.

Банката-издател може също да Ви предостави възможност да се впишете в профила си за онлайн банкиране и да изберете опцията за предварително разрешение за удържане на суми от страна на даден търговец, например doTERRA.

Това е защитен начин, чрез който ще покажете на банката, че се доверявате на конкретния търговец, и е възможно да срещнете по-малко затруднения при удостоверяване на следващи плащания.

По какъв начин това ще се отрази на останалите акаунти, за които плащам?

Тъй като кредитната карта е Ваша, Вие ще трябва да завършите тази допълнителна стъпка за сигурност, а не човекът с акаунт в doTERRA, които прави покупката. Нямаме контрол върху трансакциите, които банката Ви може да възпрепятства. Ако решите, като картодържател, може да имате възможността да добавите doTERRA в списъка на предварително упълномощените търговци, както е посочено по-горе.

Това ще се отрази ли на LRP шаблона/поръчката?

Това не би следвало да се отрази на нито едни съществуващ LRP шаблон или поръчка. Трябва да бъдат обработвани както обикновено. Ако направите промяна по Вашия LRP шаблон, вероятно ще бъдете подканени да въведете отново данните за кредитната си карта или да удостоверите данните си. Ако започне автоматично обработване на Вашата LRP поръчка, преди да бъдете помолени да въведете отново данните за Вашата карта, поръчката ще продължи да се обработва както обикновено.

Какво ще се случи, ако имам запазени няколко кредитни карти в акаунта си?

Картата, която е запазена на съществуващия LRP шаблон, няма да бъде премахната. Всички допълнителни карти, запазени във Вашия акаунт, ще трябва да бъдат добавени ръчно в акаунта Ви една по една.

Share Button