OTÁZKY A ODPOVĚDI – Zabezpečení údajů o kreditní kartě u dōTERRA

Proč se tyto změny odehrávají?

Evropský parlament a evropský bankovní úřad zavedly nové právní předpisy upravující realizaci online transakcí. Tento předpis se jmenuje směrnice o platebních službách, verze 2 (PSD2) a nabývá účinnosti 31. prosince 2020.
PSD2 je evropské nařízení týkající se elektronických platebních služeb. Jeho cílem je větší zabezpečení plateb v Evropě a všichni obchodníci musí toto nové nařízení počínaje 31. prosincem 2020 dodržovat. Proto při uskutečňování transakcí se společností dōTERRA může docházet k určitým aktualizacím.
Zde je odkaz na oficiální webové stránky Evropské unie, kde jsou uvedeny nejčastější dotazy týkající se těchto změn: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/QANDA_19_5555

Jaký to pro mě bude mít dopad?

Když budete provádět transakci, informace, které uvidíte na obrazovce a které se týkají realizace platby kreditní kartou, mohou vypadat poněkud odlišně. U některých transakcí může být jeden bezpečnostní krok navíc – silné ověření klienta – Strong Customer Authentication (SCA). Tento krok SCA vyžaduje banka, která vám kartu vydala, nikoli dōTERRA.

Jaké druhy ověřování mohu čekat?

Silné ověření klienta (SCA) může být vyžadováno mnoha různými způsoby a je zcela na uvážení banky, která vám kartu vydala. Banka může vyžadovat ověření mnoha různými způsoby. Banka, která vám kartu vydala, si sama určí, jaké bezpečnostní kroky bude používat a jak často bude ověřování vyžadovat. Příklady jsou mj. následující: požadavek na zadání PIN, hesla, rozpoznání otisku prstu nebo ověření formou SMS.

Jak si mohou do budoucnosti tento proces zjednodušit?

Můžete zkontaktovat banku, která vám kartu vydala, a zjistit, jaký druh silného ověření klienta (SCA) používá. Může vám dát možnost vaše údaje zaregistrovat a tuto funkci zaktivovat, pokud jste tak už neučinili. Tím se zjednoduší zpracování transakcí, protože silné ověření klienta (SCA) už bude nastavené.
Banka, která vám kartu vydala, vám také může nabídnout možnost přihlásit se do vašeho online bankovnictví a zvolit možnost zařadit vybrané obchodníky, např. společnost dōTERRA, do seznamu předem schválených obchodníků. Jde o bezpečný způsob, jak vaši banku ujistit, že tomuto konkrétnímu obchodníkovi důvěřujete, a může znamenat, že do budoucnosti budete muset provádět méně ověřování.

Jak to ovlivní ostatní platební účty?

Coby majitel kreditní karty to budete vy, kdo bude požádán, aby provedl tento bezpečnostní krok navíc, nikoli majitel účtu dōTERRA, který nákup realizuje. Nemůžeme ovlivnit transakce, u nichž banka, jež vám vydala kartu, bude vyžadovat ověření, ale pokud se tak jako majitel karty rozhodnete, máte možnost dát společnost dōTERRA na seznam předem schválených obchodníků, jak jsme objasnili v otázce výše.

Bude to mít vliv na moji šablonu/objednávku LRP?

Na stávající šablony/objednávky LRP by to nemělo mít žádný vliv. Měly by být zpracovány jako vždy. Změníte-li svou šablonu LRP, můžete být požádáni o opětovné zadání údajů o své kreditní kartě nebo ověření vašich údajů. Pokud se vaše objednávka LRP automaticky zpracuje dříve, než budete požádáni o opětovné zadání údajů o kartě, vaše objednávka LRP bude zpracována jako obvykle.

Co se stane, pokud mám na svém účtu uložený větší počet kreditních karet?

Karta uložená ve stávající šabloně LRP bude k dispozici i nadále. Veškeré ostatní karty uložené na vašem účtu budou na váš účet muset být znovu přidány manuálně.

Share Button