KKK – Kuidas tagab dōTERRA krediitkaardiandmete turvalisuse

Miks muudatusi üldse vaja on?

Euroopa Parlament ja Euroopa Pangandusjärelevalve on kehtestanud uued pangaülekandeid käsitlevad õigusaktid. Makseteenuste direktiivi uus versioon (PSD2) jõustub 31. detsembril 2020.
Direktiiv on elektroonilisi makseteenuseid käsitlev õigusakt, mille eesmärk on muuta maksed Euroopas turvalisemaks. Uus akt hakkab kõikidele teenusepakkujatele kehtima 31. detsembrist 2020. Seetõttu võivad dōTERRA-ga tehtavas tehingus olla mõned uuendused.
Siit leiate lingi Euroopa Liidu ametlikule veebisaidile, kus on kirjas korduma kippuvad küsimused muudatuste kohta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/et/QANDA_19_5555

Kuidas muudatus mind puudutab?

Tehingu eest krediitkaardimakse tegemisel võidakse teile kuvada senisest pisut erinev kuva. Osale tehingutest lisandub täiendav turvameede, mida nimetatakse Strong Customer Authenticationiks (SCA). SCA-d nõuab pangakaardi väljastanud pank, mitte dōTERRA.

Millist autentimist võidakse minult nõuda?

Strong Customer Authenticationi (SCA) jaoks on palju eri võimalusi, millest sobiva valib välja teile kaardi väljastanud pank. Pank võib autentimiseks nõuda eri toiminguid. Kaardi väljastanud pank otsustab ise, milliseid turvameetmeid kasutatakse ja kui tihti teilt autentimist nõutakse. Näiteks võidakse teil paluda sisestada PIN-kood või parool või tuvastada end sõrmejäljega või saadetakse teile kinnituskood tekstisõnumi teel.

Kuidas ma saaksin seda toimingut enda jaoks lihtsamaks muuta?

Võite ühendust võtta pangaga, kes teile kaardi väljastas, ja uurida, millist Strong Customer Authenticationi (SCA) meetodit nad kasutavad. Võib-olla saate oma andmed pangas registreerida ja autentimismeetodi kehtestada, kui te ei ole seda veel teinud. Siis on teil lihtsam tehinguid teha, sest Strong Customer Authentication (SCA) on juba aktiveeritud.
Kaardi väljastanud pank võib pakkuda ka võimalust logida sisse veebipanka ja märkida dōTERRA lubatud ülekandesaajaks. See on turvaline viis pangale näidata, et usaldate konkreetset teenusepakkujat. Nii saab autentimisprotsessi tulevikus lihtsustada.

Kuidas mõjutab see teisi kontosid, mille eest ma maksan?

Krediitkaardiomanikuna peate lisaturvameetme eest vastutama just teie , mitte dōTERRA kontoomanik, kes ostu sooritab. Meie võimuses ei ole kontrollida, millised tehingud võib kaardi väljastanud pank kahtluse alla seada, aga kui soovite, võite kaardiomanikuna määrata dōTERRA lubatud ülekandesaajaks, nagu eespool juba kirjutasime.

Kas see mõjutab kuidagi minu LRP malli või tellimust?

Olemasolevaid LRP malle ja tellimusi ei tohiks see muudatus mõjutada. Nende töötlemine toimub nagu tavaliselt. Kui muudate LRP malli, võidakse teil paluda krediitkaardiandmed uuesti sisestada või andmed autentida. Kui LRP-tellimus antakse automaatselt sisse enne, kui olete pidanud oma krediitkaardi andmed uuesti sisestama, siis antakse tellimus täitmisele nagu tavaliselt.

Mis saab siis, kui minu kontoga on seotud mitu krediitkaarti?

Saate endiselt kasutada LRP mallile salvestatud kaarti. Kõik teised kontoga seotud kaardid tuleb ükshaaval uuesti käsitsi kontoga siduda.

Share Button