Najczęściej zadawane pytania – Z dōTERRA dane Twojej karty kredytowej są bezpieczne

Skąd te zmiany?

Parlament Europejski i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przyjęły nowe przepisy regulujące sposób dokonywania transakcji online. Jest to dyrektywa w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca poprzednie dyrektywy w tym zakresie (PSD2), która wchodzi w życie 31 grudnia 2020 r.
Dyrektywa, zwana w skrócie PSD2, dotyczy płatności elektronicznych. Ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa płatności w Europie i do 31 grudnia 2020 r. wszyscy sprzedawcy muszą się do niej dostosować. W związku z tym podczas finalizowania transakcji z doTERRA system może poprosić Cię o aktualizację danych.
Kliknij łącze poniżej, aby wejść na oficjalną stronę Unii Europejskiej i zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania dotyczące nadchodzących zmian: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/QANDA_19_5555

Co to dla mnie oznacza?

Podczas dokonywania transakcji informacje dotyczące płatności kartą kredytową, które widzisz na ekranie, mogą wyglądać nieco inaczej. W przypadku niektórych transakcji może być także wymagane wykonanie dodatkowego kroku, tak zwanego silnego uwierzytelnienia klienta (Strong Customer Authentication, SCA). Jest on wymagany przez bank, który wydał Twoją kartę kredytową, a nie przez doTERRA.

Jakich rodzajów uwierzytelniania mogę się spodziewać?

Silne uwierzytelnianie klienta może przybierać różne formy. Decyduje o nich bank, który wydał Twoją kartę kredytową. Istnieje wiele sposobów, na które bank może zażądać uwierzytelnienia. Bank, który wydał Twoją kartę kredytową, określi, jakich zabezpieczeń będzie używał i jak często będzie Cię prosił o uwierzytelnienie. Przykłady takiego uwierzytelnienia obejmują prośbę o wprowadzenie kodu PIN lub hasła, identyfikację za pomocą odcisków palców lub weryfikację za pośrednictwem SMS-a.

Jak mogę w przyszłości ułatwić ten proces?

Możesz skontaktować się z bankiem, który wydał Twoją kartę kredytową i sprawdzić, jakiego typu silnego uwierzytelniania klienta używa. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, bank może zaproponować Ci zarejestrowanie Twoich danych i włączenie tej funkcji. Ułatwi to dokonywanie transakcji, ponieważ silne uwierzytelnianie klienta będzie już skonfigurowane.

Bank, który wydał Twoją kartę kredytową, może również zaproponować opcję zalogowania się do bankowości internetowej i autoryzowania wybranych sprzedawców, np. doTERRA. Jest to bezpieczny sposób, aby zapewnić swój bank, że ufasz konkretnemu sprzedawcy i może oznaczać, że w przyszłości będziesz mieć mniej problemów z uwierzytelnianiem.

Jak wpłynie to na inne konta, za które płacę?

Będąc właścicielem rachunku karty kredytowej, to Ty musisz wykonać ten dodatkowy krok, a nie posiadacz konta w doTERRA, który dokonuje zakupu. Nie możemy kontrolować, jakie transakcje bank, który wydał Twoją kartę kredytową, może zakwestionować, ale Ty, jako właściciel karty, możesz autoryzować doTERRA, jak wyjaśniono powyżej.

Czy wpłynie to na mój szablon/zamówienie LRP?

W żaden sposób nie wpłynie to na istniejące szablony/zamówienia LRP. Powinny one zostać przetworzone jak zwykle. Jeśli dokonasz zmiany w swoim szablonie LRP, system może Cię poprosić o ponowne wprowadzenie danych karty kredytowej lub o ich uwierzytelnienie. Jeśli Twoje zamówienie LRP zostanie automatycznie przetworzone, zanim system poprosi Cię o ponowne wprowadzenia danych karty kredytowej, Twoje zamówienie LRP zostanie przetworzone jak zwykle.

Co się stanie, jeśli na koncie mam zapisanych kilka kart kredytowych?

Karta zapisana w Twoim istniejącym szablonie LRP wciąż będzie dostępna. Pozostałe karty zapisane na Twoim koncie będą musiały zostać dodane ręcznie.

Share Button