Často kladené otázky – Uchovanie vašich údajov o kreditnej karte v bezpečí u spoločnosti dōTERRA

Prečo dochádza k týmto zmenám?

Európsky parlament a Európsky orgán pre bankovníctvo zaviedli nové zákony, ktorými sa riadi priebeh online transakcií. Tento právny predpis sa nazýva smernica o platobných službách, verzia 2 (PSD2) a nadobudne účinnosť 31. decembra 2020.
PSD2 je európske nariadenie o elektronických platobných službách. Jeho cieľom je dosiahnuť, aby boli platby v Európe bezpečnejšie, a všetci obchodníci musia od 31. decembra 2020 dodržiavať nové nariadenia. Môžete sa preto pri vykonávaní transakcií so spoločnosťou doTERRA stretnúť s určitými aktualizáciami.
Tu je odkaz na oficiálnu webstránku Európskej únie, kde sú podrobne uvedené často kladené otázky v súvislosti s týmito zmenami: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sk/QANDA_19_5555

Aký to na mňa bude mať vplyv?

Keď vykonáte transakciu, informácie, ktoré uvidíte na obrazovke uskutočnenia platby kreditnou kartou môžu vyzerať trochu inak. Pri niektorých transakciách sa vám môže zobraziť dodatočný bezpečnostný krok, ktorý sa nazýva silnejšia autentizácia zákazníka (SCA). SCA si vyžaduje banka, ktorá je vydavateľom vašej karty, a nie doTERRA.

Aké druhy autentizácie mám očakávať?

Krok silnejšej autentizácie zákazníka (SCA) sa môže vyžadovať rôznymi spôsobmi podľa uváženia banky, ktorá je vydavateľom vašej karty. Banka môže pri požadovaní autentizácie využiť viacero metód. Banka, ktorá je vydavateľom karty, určí, ktoré bezpečnostné kroky používa a ako často budete vyzvaní na autentizáciu. Okrem iného to môžu byť napríklad tieto metódy: výzva na zadanie PIN kódu, hesla, potvrdenie odtlačkom prsta alebo overenie SMS správou.

Ako si môžem tento proces do budúcna uľahčiť?

Môžete kontaktovať banku, ktorá je vydavateľom vašej karty, a overiť si, aký druh silnejšej autentizácie zákazníka (SCA) používa. Banka vám môže dať možnosť zaregistrovať si údaje a aktivovať túto funkciu, ak ste tak ešte neurobili. Potom bude spracovávanie transakcií jednoduchšie, pretože silnejšia autentizácia zákazníka (SCA) už bude nastavená.

Banka, ktorá je vydavateľom vašej karty, vám môže tiež poskytovať možnosť prihlásiť sa do internetového bankovníctva a vopred autorizovať vybraných obchodníkov, napríklad doTERRA. Ide o bezpečný spôsob, ako svoju banku uistiť, že danému obchodníkovi dôverujete, a môže to znamenať v budúcnosti menej výziev na autentizáciu.

Ako to ovplyvní ostatné účty, za ktoré platím?

Ako držiteľ účtu spojeného s kreditnou kartou musíte tento dodatočný bezpečnostný krok vykonať vy, nie držiteľ účtu doTERRA, ktorý uskutočňuje nákup. Nemôžeme ovplyvniť, ku ktorým transakciám banka, ktorá je vydavateľom vašej karty, zobrazí výzvu, ale ak sa tak rozhodnete, ako držiteľ karty môžete mať možnosť vopred autorizovať spoločnosť doTERRA, ako je vysvetlené vo vyššie uvedenej otázke.

Bude to mať nejaký vplyv na moju LRP šablónu/objednávku?

Nemali by ste pozorovať žiadny vplyv na existujúce LRP šablóny/objednávky. Ich spracovanie by malo prebehnúť ako obvykle. Ak svoju LRP šablónu zmeníte, môžete dostať výzvu na opätovné zadanie údajov kreditnej karty alebo na autentizáciu údajov. Ak sa vaša LRP objednávka automaticky spracuje skôr, ako dostanete výzvu na opätovné zadanie údajov o karte, vaša LRP objednávka bude spracovaná ako zvyčajne.

Čo sa stane, ak mám na svojom účte uložených viacero kreditných kariet?

Karta, ktorá je uložená k vašej existujúcej LRP šablóne, bude stále dostupná. Ak ste si na účet uložili akékoľvek ďalšie karty, budete ich musieť opäť po jednom manuálne pridať.

Share Button