Kvalifikačné registrácie

Kvalifikačná registrácia je registrácia akéhokoľvek nového konzultanta s objednávkou s aspoň 100 PV, ktorá sa uskutoční ako výsledok stretnutia, kedy sa člen Diamantového klubu osobne podieľal na prezentácii.*  Novoregistrovaní musia byť fyzicky prítomní na udalosti (webináre, konferenčné hovory, hovory cez Skype či GoToMeetings sa NEZARÁTAVAJÚ). Registrácie musia byť zadané členom Diamantového klubu online (cez portál Diamantového klubu) do 3 pracovných dní od stretnutia, aby sa tieto registrácie zarátali k celkovému počtu registrácií. Miestne udalosti, na ktorých člen Diamantového klubu osobne prezentuje, sa tiež zarátajú k Vašim požadovaným registráciám. Je dôležité, aby sa člen Diamantového klubu fyzicky (tvárou v tvár) stretol s novoregistrovaným, a nie je v tomto možné urobiť výnimky.

  *Novoregistrovaní nemusia byť osobne „registrátormi“ či „sponzormi“ a ani v organizácii člena Diamantového klubu, aby sa ich registrácia rátala k požadovanému množstvu registrácií na mesiac (18 registrácií).

Zadávanie registrácií

  • Portál Diamantového klubu
    Kvalifikačné registrácie musia byť zadávané cez portál Diamantového klubu (link sa nachádza na domovskej stránke v časti Diamond Club stránky doterraeveryday.eu), aby slúžili ako kvalifikácia v rámci Diamantového klubu, na jeho súťaže a aby sa registrácie rátali k mesačným požiadavkám (18 registrácií). Ak kvalifikačná registrácia nie je zadaná cez portál Diamantového klubu, novoregistrovaný konzultant nemá nárok na registračný akciový produkt. Člen Diamantového klubu zodpovedá za to, aby členovia jeho tímu a hostitelia udalostí porozumeli, že registrácie v rámci Diamantového klubu musia byť zadané cez portál členom Diamantového klubu A že registrácie sa kvalifikujú na akciový produkt iba AK sú zadané správne. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby zadal registrácie cez portál. Prosíme, aby ste členom svojho tímu neukazovali, ako zadávať registrácie cez portál, keďže by to mohlo viesť k nejasnostiam a podvádzaniu.
  • Registrácie z iných tímov
    Očakávame, že členovia Diamantového klubu sa uistia, že každý človek, ktorý sa zúčastní ich stretnutia a chce sa pridať do spoločnosti dōTERRA, je zaregistrovaný pod osobou, ktorá ho priviedla na stretnutie. Osoba, ktorá ich pozvala sa na stretnutí nemusí zúčastniť a nemusí byť v tíme člena Diamantového klubu, ale člen Diamantového klubu je zodpovedný za to, aby boli noví konzultanti zaregistrovaní v správnom tíme a pod konzultantom, ktorý ich pozval na stretnurie. Ak sa zistí, že člen Diamantového klubu presvedčil niekoho na stretnutí Diamantového klubu, aby sa zaregistroval pod niekým iným, ako pod človekom, ktorý ho pozval, tento člen Diamantového klubu bude diskvalifikovaný z Diamantového klubu, ktorý nebude môcť dokončiť a nebude môcť využiť výhody s ním spojené. Pre úspech v programe je dôležité zachovať si bezúhonnosť. Nadviazanie kontaktu aj po udalosti je nevyhnutné pre úspech v Diamantovom klube, ak je však zainteresovaný niekto z iného tímu, môže to byť nejasne vymedzená oblasť. Ak sa niekto z iného tímu zúčastnil udalosti Diamantového klubu a nezaregistroval sa na nej, je potrebné dodatočne nadviazať kontakt, má to však urobiť osoba, ktorá ho pozvala na udalosť. Člen Diamantového klubu sa má dodatočne skontaktovať s človekom, ktorý potenciálneho konzultanta pozval na udalosť, aby sa uistil, že tento človek bude registrovaný cez portál Diamantového klubu (aby tento nový konzultant mohol získať akciový produkt). Nie je vhodné kontaktovať sa priamo s potenciálnym konzultantom ak je z iného tímu.

Akciové produkty k registráciám

Aby jednotlivci cítili väčšiu potrebu zaregistrovať sa priamo na udalosti Diamantového klubu, dōTERRA bude ponúkať špeciálne produktové akcie. Každý člen Diamantového klubu bude musieť zaregistrovať potencionálneho konzultanta cez špeciálny registračný portál na stránke Diamantového klubu. Použitie portálu umožňuje, aby konzultanti so 100 PV registračnou objednávkou získali akciový produkt a tiež, aby člen Diamantového klubu dostal body za registračné a LRP objednávky týchto nových konzultantov (októbrové registrácie sa kvalifikujú iba na DK body za jeden mesiac LRP objednávok, novembrové registrácie sa nekvalifikujú na DK body za LRP objednávky). Ak by bol portál Diamantového klubu použitý na spracovanie akejkoľvek objednávky, ktorá nespĺňa parametre registrácií Diamantového klubu, povedie to k ukončeniu Vášho členstva v Diamantovom klube a z Vašej kreditnej karty bude stiahnutá suma vo výške ceny akciového produktu. Preto odporúčame, aby ste sa o postup registrovania nedelili s ostatnými členmi Vášho tímu. Za zadávanie registrácií online budete zodpovedať len Vy. Tu je zoznam akciových produktov, ktoré dostanú noví konzultanti ku svojim registračným objednávkam za predpokladu, že ich objednávky splnia požiadavky udalosti Diamantového klubu a budú mať nasledujúce PV hodnoty:

MESIAC 100 PV registračná objednávka 400 PV registračná objednávka
január* PastTense PastTense a Balance
február mandarínka mandarínka a mäta klasnatá
marec cédrové drevo cédrové drevo a On Guard
apríl* Grapefruit grapefruit a Deep Blue 5 ml

 

**pre NÓRSKO budeme ponúkať nasledovné produkty miesto vyššie uvedených:

  • január: Console Touch (100 PV) alebo Console Touch + Balance (400 PV)
  • apríl: grapefruit (100 PV) alebo grapefruit + muškát (400 PV)

Ak si konzultanti registrovaní v rámci Diamantového klubu zriadia LRP šablónu vo výške 100 PV a viac, ktorá sa spracuje nasledujúci mesiac, dostanú tiež 25 produktových bodov v momente spracovania ich prvej LRP objednávky so 100 PV. Taktiež dostanú 25 produktových bodov pri spracovaní ich druhej LRP objednávky so 100 PV.

Ak kvalifikačná registrácia nie je zadaná cez portál Diamantového klubu, nový konzultant sa nekvalifikuje na akciový produkt. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby boli registrácie zadané cez portál. Je zodpovednosťou člena Diamantového klubu, aby pripravil hostiteľov udalostí a vysvetlil im, že noví konzultanti dostanú akciové produkty iba ak registrácie zadá cez portál osobne člen Diamantového klubu. Nedodržanie týchto podmienok môže viesť k prepadnutiu bodov v rámci Diamantového klubu.

Share Button