Kvalifikácia do Diamantového klubu

Keďže sa chceme uistiť, že všetci členovia Diamantového klubu budú úspešní, musia byť splnené nasledujúce podmienky, aby sa konzultanti kvalifikovali na účasť v Diamantovom klube:

  • Je potrebné, aby Vás nominovala Vaša upline (konzultant v línii nad Vami) a/alebo konzultant, ktorý sa v minulosti zúčastnil Diamantového klubu, ktorí sú ochotní byť Vašimi sponzormi v rámci Diamantového klubu a uhradiť Vašu účasť v Klube (je potrebné mať aspoň jedného sponzora, ale je možné mať až troch).
  • Kvalifikujte sa ako Premiér a viac v novembri (účasť v Klube nie je umožnená Diamantom a viac)
  • V novembri získajte aspoň tri vlastné registrácie so 100 PV registračnými objednávkami.
  • Je potrebné, aby ste mali vo svojej dolnej línii aspoň 10 ľudí s aktívnou LRP vo výške aspoň 100 PV. Týchto 10 konzultantov musí byť vo vlastnej dolnej línii uchádzača Diamantového klubu a nemôže ich na kvalifikáciu použiť iný uchádzač Diamantového klubu.
  • Je potrebné, aby ste boli ochotní cestovať a hostiť udalosti vo Vašej miestnej oblasti a v silnej oblasti aspoň 80 km od Vášho domova.
  • Zúčastnite sa organizačného stretnutia a podporných telefonátov počas kvalifikačného mesiaca a počas trvania programu.
  • Je potrebné, aby ste mali silnú skupinu konzultantov v miestnej oblasti, pričom aspoň 5 ľudí v tejto skupine má mať LRP a viacero z nich je ochotných hostiť udalosti.
  • Je potrebné, aby ste mali silnú skupinu konzultantov v oblastiach vzdialených aspoň 80 km od domova (tzn. v iných regiónoch, mestách či krajinách), pričom aspoň 5 ľudí v tejto skupine má mať LRP a viacero z nich je ochotných hostiť udalosti, keď navštevujete ich oblasť.
  • Udalosti Diamantového klubu sa nemusia viazať len na tieto špecifické lokality. Členovia Diamantového klubu môžu hostiť a organizovať stretnutia aj v iných vopred schválených oblastiach.
  • Svoj Prihlasovací formulár do Diamantového klubu zašlite najneskôr do 2. decembra europediamondclub@doterra.com
Share Button