Mesačné požiadavky Diamantového klubu

Členovia Diamantového klubu musia každý mesiac splniť nasledovné, aby si udržali svoje miesto v Diamantovom klube:

  •  počas každého zo štyroch (4) mesiacov trvania Diamantového klubu organizovať aspoň tri (3) udalosti Diamantového klubu v oblastiach vzdialených aspoň 80 km od domova
  •  počas každého zo štyroch (4) mesiacov trvania Diamantového klubu organizovať aspoň tri (3) udalosti Diamantového klubu v miestnej oblasti.
  •  pravidlo 70:30 – aby ste sa kvalifikovali na ceny v rámci Diamantového klubu, aspoň 70% Vašich registrácií musí byť vo Vašej vlastnej organizácii (downline).*
  •  odovzdať vyplnený Výkaz ciest (Trip Tracking Report).*
  •  každý zo štyroch mesiacov trvania Diamantového klubu zaregistrovať 18 nových konzultantov.*
  •  po udalosti Diamantového klubu mať inštruktážne stretnutia s každým hostiteľom.**
  •  vykonávať akúkoľvek dōTERRA podnikateľskú činnosť s maximálnou bezúhonnosťou a v súlade s firemnými pravidlami.

Každý účastník Diamantového klubu môže podať žiadosť o preplatenia cestovných nákladov v maximálnej výške 150 € za udalosť na až 6 udalostí mesačne***, teda celkovo vo výške 900 € mesačne. (Udalosti musia byť vo vzdialenosti aspoň 80km od domova.)

*Február je jediný možný tolerančný mesiac, kedy môže mať člen Diamantového klubu 10 registrácií. Ak v ktoromkoľvek mesiaci budete mať vyšší počet registrácií než 18, môžete získať body navyše. Registrácie sa môžu rátať len ak sa registrovaní zúčastnili udalosti Diamantového klubu. Novoregistrovaní sa musia zaregistrovať s objednávkou s aspoň 100 PV – bude možné získať body navyše za väčšie registračné objednávky a nastavené LRP objednávky, ktoré sa spracujú v nasledujúcich mesiacoch.

**Inštruktážne stretnutia sú stretnutia po udalosti s tímom, ktorý sa zúčastnil udalosti Diamantového klubu – cieľom je pomáhať s tréningom a mentorovaním budúcich lídrov v ich vlastnej miestnej oblasti.

***Na preplatenie cestovných nákladov je možné podať maximálne 6 udalostí, ale účastníci Diamantového klubu môžu každý mesiac zorganizovať oveľa viac udalostí.

Jediné udalosti a registrácie (z týchto udalostí), ktoré sa zarátavajú k požadovaným 18 registráciám mesačne a k registračným motivačným súťažiam sú tie, na ktorých bude osobne prezentovať člen Diamantového klubu. Akákoľvek udalosť bude zarátaná len jednému členovi Diamantového klubu.

Udalosti mimo domova Miestne udalosti Minimá a maximá udalostí
Udalosť mimo domova je stretnutie vo vzdialenosti aspoň 80 km od Vášho domova, na ktorom budete osobne prezentovať. Členovia Diamantového klubu majú mať každý mesiac medzi januárom a aprílom aspoň tri udalosti mimo domova. Miestna udalosť je stretnutie, ktoré sa koná v oblasti Vášho domova, na ktorom budete osobne prezentovať. Členovia Diamantového klubu majú mať každý mesiac medzi januárom a aprílom aspoň tri miestne udalosti. Minimálny počet miestnych udalostí na to, aby ste mohli ďalej pokračovať v Diamantovom klube, je tri za mesiac. Minimálny počet udalostí mimo domova na to, aby ste mohli ďalej pokračovať v Diamantovom klube, je tri za mesiac. Maximálny počet udalostí mimo domova, za ktoré budú preplácané cestovné náklady, je šesť za mesiac; môžete však mesačne zorganizovať toľko udalostí, koľko chcete.
Share Button