Cestovanie a preplácanie nákladov

dōTERRA si uvedomuje, že cestovné náklady môžu niektorých ľudí brzdiť v tom, aby dosiahli svoj plný potenciál budovať v oblastiach, ktoré sú ďaleko od domova. Úlohou programu preplácania nákladov sponzorovaným upline lídrom (lídrami) a spoločnosťou dōTERRA je odľahčiť toto bremeno. Preplácanie cestovných nákladov vo vzdialenosti viac ako 80 km je ponúkané nasledovne:

Šoférovanie/cestovanie hromadnou dopravou

Náklady za cestovanie v prípade šoférovania budú preplácané do maximálne 150 € za cestu, vyplácané vo výške 0.22 € za kilometer (50% prepláca upline sponzor a 50% dōTERRA). Na to, aby ste sa na to kvalifikovali, udalosť musí byť aspoň 80 km od Vášho bydliska. Cestovanie hromadnou dopravou sa bude preplácať vo výške cestovného lístka.

Príklad 1: Ak budete šoférovať do mesta vzdialeného 60 km od Vášho bydliska, za túto cestu Vám nebude poskytnutá kompenzácia, ale registrácie z tejto udalosti sa Vám prirátajú k Vašim 18 požadovaným registráciám.

Príklad 2:  Akceptujeme kombinovanie ciest. Ak je Vaša prvá udalosť vo vzdialenosti 60 km od Vášho bydliska (pričom za túto udalosť nebude poskytnutá kompenzácia) a Vaša ďalšia udalosť je vzdialená od prvej ďalších 60 km, bude Vám poskytnutá kompenzácia cestovného vo vzdialenosti od Vášho bydliska po miesto konania druhej udalosti a naspäť akoby sa jednalo o jednu udalosť.

Príklad 3: Ak žijete v Košiciach a letíte do Londýna, aby ste tam mali udalosť a potom šoférujete do Sheffieldu (269 km jedným smerom) na ďalšiu udalosť, môžete požiadať o preplatenie dvoch udalostí. Jednou udalosťou, za ktorú by sme Vás kompenzovali, by bol let do Londýna a druhou by bola kompenzácia za šoférovanie na miesto konania druhej udalosti. Ak ste si po prílete do Londýna prenajali auto, môžete zarátať cenu prenájmu k nákladom na preplatenie pre udalosť v Sheffielde (maximálne do 150 €).

Príklad 4:  Ak šoférujete z Bratislavy do Dánska, môžete požiadať o preplatenie viacerých udalostí za predpokladu, že po ceste máte viacero udalostí. Skontaktujte sa s rodinou, kúpeľmi, wellness centrami, domovami dôchodcov a vytvorte si tak príležitosti na to, aby ste sa po ceste podelili o niečo o dōTERRe. Ak sa napríklad na svojej ceste z Bratislavy zatavíte v Mníchove, môžete si zrátať počet kilometrov z Bratislavy do Mníchova a naspäť k prvej udalosti, za ktorú Vám preplatíme náklady. Ďalšia udalosť by mohla byť vo Frankfurte a môžete si zarátať počet kilometrov z Mníchova do Frankfurtu a späť. Potom môžete mať zorganizovanú ďalšiu udalosť v Hamburgu a zarátať si kilometrovú vzdialenosť z Frankfurtu do Hamburgu a naspäť. Vaša posledná udalosť by sa mohla konať v Dánsku a mohli by ste si zarátať vzdialenosť z Hamburgu do Dánska a naspäť. Po návrate z tejto cesty môžete požiadať o preplatenie nákladov za 4 osobitné udalosti (maximálne 150 € za každú udalosť) a takto si dať preplatiť kilometrovú vzdialenosť (obojsmerne).

Lety

Lety sa budú preplácať do maximálnej výšky 150€ (50% od upline sponzorov, 50% od dōTERRA).

Príklad 1: Ak si kúpite letenku za 120 €, bude Vám preplatených 120€

Príklad 2:  Ak si kúpite letenku za 345 €, bude Vám preplatených 150€.

Príklad 3: Ak si kúpite letenku za 450 €, pričom let ide z Viedne do Berlína, kde máte triedu, a potom letíte na Vašu druhú triedu do Amsterdamu, pričom sa potom vrátite priamo do Viedne, budete mať nárok na preplatenie nákladov za dve (2) udalosti (do výšky 300 €). Celkovú cenu letenky (450 €) vydelíte dvoma (počet kvalifikovaných udalostí) a tak dôjdete ku konečnej cene 225 € za udalosť. Túto sumu si zaznamenajte ako náklad za každú z týchto dvoch udalostí. To Vás potom kvalifikuje na preplatenie nákladov vo výške 150 € za každú udalosť.

Požiadavky na preplatenie cestovného

Účastníci Diamantového klubu musia ku každej udalosti, za ktorú požadujú preplatenie nákladov, predložiť bločky. Preplatenie nákladov budú schvaľovať sponzori Diamantového klubu a tiež spoločnosť. Prosím, uchovajte si bločky až do dňa uvedeného nižšie a pošlite ich všetky v jednom emaili za každého konzultanta, ktorému majú byť preplatené náklady.

Kompenzácia cestovných nákladov bude vyplácaná mesačne prevodom (viď rozpis nižšie). Na to, aby Vám bola kompenzácia vyplatená je potrebné mať účet v európskej banke a splniť požiadavky ohľadom udalostí a registrácií a vyplniť Váš formulár preplácania nákladov (Reimbursement Form) najneskôr o polnoci prvého dňa v mesiaci (počnúc 1. februárom)

MESIAC DÁTUM VYPLATENIA KOMPENZÁCIE CESTOVNÉHO
január tretí utorok v januári
február tretí utorok vo februári
marec tretí utorok v marci
apríl tretí utorok v apríli

 

Každý mesiac môže byť na preplatenie nákladov zaslaných maximálne 6 udalostí. Na to, aby ste sa kvalifikovali na preplatenie nákladov musíte cestovať aspoň 80 km (jedným smerom). Ak sa rozhodnete odísť z Diamantového klubu alebo ste sa nekvalifikovali na to, aby ste mohli pokračovať v programe (nesplnili ste požiadavky ohľadom minimálneho počtu registrácií alebo udalostí), budú Vám preplatené náklady za cestovanie za mesiace, v ktorých ste sa zúčastnili. dōTERRA Vám však neposkytne kompenzáciu za cestovanie za nasledujúce mesiace a nebudete už môcť ponúkať akciové ponuky počas registrácií.

Share Button