Resor och ersättningar

dōTERRA är medvetna om att reseutgifter kan vara ett hinder för personer från att maximera deras potential att verka i områden som ligger utanför hemmet. Ett ersättningsprogram som är sponsrat av uplineledare och dōTERRA erbjuder hjälp för att lätta på den bördan. Ersättning för resor längre än 8 mil enkel väg enligt följande:

Bil/allmänna kommunikationsmedel

Bilkostnader ersätt med upp till 150€/£ 125 per resa med €0.22 per km/£.32 per mile (50% från uplinesponsor(er), 50% från dōTERRA). Du måste köra minst 8 mil (enkel väg) från ditt hem för att kvalificera. Allmänna kommunikationsmedel ersätts med biljettkostnaden.

Exempel 1: Om du kör till en stad som ligger 6 mil utanför ditt hem kommer du inte att få ersättning för denna resa. Men enrollments från ditt event räknas in i dina krav på antalet enrollments.

Exempel 2: Det är möjligt att kombinera resor. Om ditt första event ligger 6 mil från ditt hem (som du inte ersätts för) och ditt nästa resemål ligger ytterligare 6 mil från ditt första event kommer du att få ersättning för avståndet mellan ditt hem och ditt andra event och tillbaka hem. Det räknas som ett event.

Exempel 3: Om du bor i Dublin och du flyger till London och håller ett event och sedan kör till Sheffield (26,7 mil enkel resa) för ytterligare ett event, kan du få ersättning för båda eventen. För ett av eventen kan du få ersättning för flygbiljetten och för det andra milersättning. Om du hyr en bil när du flyger till London kan du inkludera kostnaden för hyrbil i ditt ersättningsanspråk för ditt event i Sheffield (upp till 150€/£125).

Example 4: Om du kör till Danmark från Bratislava kan du begära flera ersättningar för flera event om du håller event utefter vägen. Kontakta släktningar, spa, hälsoanläggningar, serviceboenden och skapa möjligheter att dela med dig av dōTERRA längs med hela vägen. Om du till exempel på vägen från Bratislava stannar i München kan du räkna milersättning till och från München som ett event (som börjar i Bratislava). Nästa event kan hållas i Frankfurt (med start i München). Sedan kan du hålla ett annat event i Hamburg och du kan räkna milersättning till och från Hamburg (med start i Frankfurt). Ditt sista event skulle sedan kunna vara i Danmark och du kan räkna milersättning till och från Danmark (med start i Hamburg). Efter att du kommit hem från denna roadtrip kan du begära ersättning för fyra separata event (maximalt 150€/£125 per event) och få resekostnader ersatta (fram och tillbaka).

Flyg

Få ersättning med upp till 150€/£ 125 (50% från upline sponsor(er), 50% från dōTERRA för flygbiljetter).

Exempel 1: Om du köper en flygbiljett för 120€ blir du ersatt med 120,00€.

Exempel 2: Om du köper en flygbiljett för 345€ blir du ersatt med 150€.

Exempel 3: Om jag köper en flygbiljett för 450€ som avgår från Wien till min klass i Berlin och sedan flyger från Berlin till min andra klass i Amsterdam efter vilken jag flyger tillbaka till Wien blir jag ersatt för två (2) event (upp till 300€). Du delar totalkostnaden för flygbiljetterna (450€) med två (antalet kvalificerade event). Det ger dig en kostnad på 225€ per event. Räkna detta belopp som kostnaden för varje event. Men, du blir bara ersatt med 150€ för varje event.

Begäran om ersättning

Diamond Club-deltagare måste lämna in kvitton för de event man begär ersättning för. Ersättningar beviljas av Diamond Club-sponsorer och av företaget. Spara alla kvitton under den tid som anges nedan och skicka in gemensamt för varje WA som begär ersättning.

Utbetalningar av ersättning görs via bankutbetalning månatligen (se schemat nedan). För att kunna ta emot ersättning behöver du ha ett europeeiskt bankkonto och möta kvalifikationerna för både event och enrollments och fylla i din begäran om ersättning senast midnatt den första i varje månad (med start 1 mars).

MÅNAD UTBETALNINGSDATUM
januari tredje tisdagen i januari
februari tredje tisdagen i februari
mars tredje tisdagen i mars
april tredje tisdagen i april

 

Maximalt 6 resor kan begäras ersättning för varje månad. Man måste resa minst 8 mil (enkel väg) för att kvalificera för ersättning. Om du bestämmer dig för att lämna Diamond Club eller inte kvalificerar dig vidare i programmet (inte möter minivillkor för enrollments eller event), blir du ersatt för de månader du deltog. Men, dōTERRA kommer inte att ersätta dina resor under följande månader, och du kommer inte ha möjlighet att erbjuda enrollment-premier genom Diamond Club.

Share Button