doTERRA Leadership Retreat 2021 – български (Bulgarian)


Квалификацията за Leadership Retreat 2021 е достъпна!

Разполагате с достатъчно време да задействате своите планове и да се квалифицирате. Бъдете проактивни, използвайте времето си, за да напътствате и подкрепяте своя екип, за постигане на неговите цели и амбиции.

Квалификационен период

За да посетят събитието Leadership Retreat, квалифициралите се членове трябва да достигнат поне ранг Silver (Сребро) през следващия квалификационен период:

  • 1-ви януари – 30-ти юни 2021 г.

Тазгодишното събитие Leadership Retreat 2021 ще се състои на:

  • Willbrook Platinum – Бизнес и конгресен център, Букурещ, Румъния

Събитието ще се състои на:

  • 24–25 септември 2021 г.

Инвестирайте в себе си, във Вашия екип и в бизнеса Ви с doTERRA

Очаквайте още подробности много скоро


Share Button